Help

Domeinoverdracht

Kijk eens naar de coole functies die je krijgt:

 • Domein omleiden en maskeren

  Laat iedere domeinnaam doorverwijzen naar je website. Iedereen die deze domeinnaam invoert in zijn/haar browser, wordt omgeleid naar je website.

 • Domeinvergrendeling

  Voorkom de onbedoelde of opzettelijke overdracht van domeineigendom en maak het voor anderen onmogelijk om je naamservers om te leiden.

 • Totaal beheer van DNS

  Beheer je DNS-records (Domain Name Server) en stel je e-mail, FTP, subdomeinen en websitelocatie allemaal vanuit één beheerpaneel in.

 • Registratie wijzigen

  Wijs je domeinnaam toe aan iemand anders (hieraan zijn kosten verbonden) of wijzig de contactpersonen voor je domein.

 • Statusmeldingen

  Bewaak de status van je domein. We stellen je onmiddellijk in kennis als er een wijziging is of als we verdachte activiteit detecteren.

Voer de volgende stappen uit bij je huidige registerhouder:
 • Ontgrendel de domeinnaam.
 • Een autorisatiecode (ook wel een EPP-code of overdrachtscode genoemd) aanvragen
 • Controleer of de contactinformatie van je beheerder juist is.
 • Dit is belangrijk omdat e-mailberichten over het overdrachtsproces worden verzonden naar het e-mailadres van de beheerder. (Voor .au-domeinen wordt alle informatie over de overdracht verzonden naar het e-mailadres van de contactpersoon van de registrant.)
 • Zeg Beschermde registratie of Privéregistratie op als je hebt.

Prijzen zijn exclusief belastingen en ICANN-kosten.